Medicīnas centrs SIA „ORTO” dibināts 1987.gada jūnijā un specializējas uzņēmumu darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanā atbilstoši 2009.gada 10. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

Galvenā Medicīnas centra „ORTO” priekšrocība un mērķis ir tuvināt kvalitatīvu un profesionālu, izmaksu ziņā konkurētspējīgu veselības pārbaužu pakalpojumu sniegšanu Darba devējiem uzņēmumos, t.i., mēs organizējam veselības pārbaužu veikšanu, izbraucot ar ārstu speciālistu brigādi un visu nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu tieši uz uzņēmumiem Darba devējam pieņemamā laikā. Nepieciešamības gadījumā pakalpojums tiek sniegts medicīnas doktorātos.

Mobīlā digitālā rentgenogrāfija, elektrokardiogrāfija, audiometrija, mūsdienīgi laboratorijas u.c. izmeklējumi, kā arī kvalificētu un sertificētu ārstu speciālistu izbraukšana uz uzņēmumu taupīs Jūsu darba laiku un ar to saistītos izdevumus.

Mēs esam veikuši obligātās veselības pārbaudes daudzos Latvijas lielākajos uzņēmumos, piemēram, A/S „Rettenmeier Baltic Timber, Jelgavas Tiogrāfija,Poligrāfijas grupa"Mūkusala", A/S „”Balticovo”,SIA "PAA",SIA "Eiropas apavi".Pārtikas drošibas un zinātniskais institūts"Bior",Latvijas televīzijā u.c., kā arī daudzās valsts un pašvaldību iestādēs.

Ja Jūsu uzņēmuma darbinieki ir apdrošināti, tad obligāto veselības pārbaužu izmaksas segs apdrošināšanas kompānijas, jo ar visām Latvijā strādājošām apdrošināšanas kompānijām  mums ir noslēgti sadarbības līgumi.

Medicīnas centrs „ORTO” nodrošina obligāto veselības pārbaužu veikšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši 2009.gada 20. janvāra MK noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un „Kārtība, kādā Medicīnas centrs „ORTO” nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības pārbaudes pakalpojumus”.

Izvēloties medicīnas centru „ORTO” kā sadarbības partneri obligāto veselības pārbaužu veikšanā, ieguvēji ir gan darba devēji, kuri organizēti veicot šo pasākumu pārbauda savu darbinieku veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, ietaupa darba laiku un tā izmaksas, gan uzņēmuma darbinieki, kuri saņem ārstu konsultācijas un dažādus izmeklējumus netērējot savu laiku pierakstoties un gaidot rindās pie ārstiem – speciālistiem.

Ceram uz abpusēju sadarbību ar Darba devējiem.

Jūs esat gaidīti Medicīnas centrā „ORTO”